Tjenesteleverandører

Senter for IKT i Utdanningen

Løsning: Feide
Senter for IKT i er underlagt Kunnskapsdepartementet, og det er de som har det overordnede ansvaret for Feide i Norge. Feide er implementert hos kommunene i samarbeid med IST og Identum. Skoleeierne(kommunene) har en rekke forpliktelser som følge av Feideinnføringen, IØD anbefaler derfor skoleeierne å lese veilederen “Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Nettsider

Kontaktinfo

Dokumentasjon

 


IST

Løsninger: SATS, hypernet, skolearena
IST leverer skoleadministrativsystem (SATS) til kommunene i IØD samarbeidet. Alle ansatte, elever og foresatte som registreres i SATS danner grunnlaget for automatisk opprettelse av nye brukerobjekter i Feide og AD hos IØD.

Nettsteder

Support

Dokumentasjon

  • Integrasjonens beskrivelse mot eFeide
    Dokumentet beskriver forutsetninger i SATS for at nye ansatt og elev objekter skal kunne bli eksportert til eFeide.
    IMS_ISI_SATS_M_FORESATTE.pdf
 


Identum

Løsninger: eFeide, eTid

eFeide er en hostet FEIDE løsning for ansatte og elever i grunnskolen. admin.efeide.no er administrasjonsverktøyet til eFeide. eTid er en tilleggsmodul til eFeide som muliggjør at lærere selv kan endre passord på enkelt elever eller grupper av elever.

Nettsteder

Support

Dokumentasjon

 
 

Microsoft

Løsning: Office 365

Med Office 365 ansatte og elever tilgang til dokumenter, epost, kalender og SharePoint. Skoleeierne kan selv definere hvem som skal administrere løsningen hos seg.

Nettsteder

Support

  • +47 22 31 07 48 (Microsoft)