Tilgangsadministrasjon

Oppdatert 17. desember 2014

Hva omfatter tjenesten?

Tjenesten gjelder tilrettelegging for at kommunene selv kan gjennomføre effektiv og sikker tilgangsadministrasjon.

Arbeidet med tilretteleggingen skal gi kommunene mulighet for:
  • Etablering av ny brukerkonto i nettverket med avtalte tilganger og rettigheter til programvare, e-post og lagringsområder
  • Endring i tilganger
  • Sletting av brukerkonto og tilganger

Tjenesten gjelder ikke rettigheter og tilganger i fagapplikasjoner.

Hvordan leveres tjenesten?
  • Teknisk tilrettelegging for at ansvarlige i kommunene selv kan gi, endre og slette alle relevante brukertilganger
  • Bistand til oppdatering av prosedyrer for tilganger
  • Innspill til avklaring av sikkerhetsmessige forhold knyttet til tilganger
Hvilke kvalitetskrav skal
gjelde?
  • Den tekniske tilretteleggingen skal fungere slik at tilganger skal kunne gis av ansvarlige i kommunene
Hvilke forutsetninger gjelder
for kvalitetskravene?
  • Ansvarlige i kommunene skal ha kompetanse til å gi, endre og slette tilganger