Telefoni

Oppdatert 17. desember 2014

Hva omfatter tjenesten? Tjenesten omfatter drift av felles fasttelefoniløsning som inkluderer:
 • Sentralbord
 • Telefonsentral
Tjenesten dekker ikke:
 • Tellerskritt
 • Telefonapparater
 • Mobiltelefoni
Hvordan leveres tjenesten?
 • Sentralt driftet telefoniløsning
 • Telefonapparatene kobles opp via kommunenes nettverk
 • Utstyr bestilles/skaffes til veie av egen kommune.
 • Utstyr skal godkjennes av IØD.
 • Henvendelse om feil og problemer skjer direkte til leverandør. IØDs Service Desk kan evt. være behjelpelig med å kvalifisere saken
Hvilke kvalitetskrav skal
gjelde?
 • Installasjoner gjennomføres av autoriserte leverandører iht. avtale mellom kommunene og IØD.
 • Feilretting innen gitte frister iht. prioritet av saken
Hvilke forutsetninger gjelder
for kvalitetskravene?
 • Kommunene må sikre drift ved strømbrudd
  • Kommunens nettverk må utstyres med nødstrøm hele føringsveien inn til sentralt datarom.
  • Kommunens nettverksutstyr og telefonapparater må støtte PoE (Power over Ethernet)
 • Kommunene må ha avtale med en felles operatør.
 • Telefonutstyr må være godkjent av IØD i hht. Godkjent Produktliste (GPL).
 • Nettverksutstyret må være kompatibelt med telefoniløsningen.
 • Det må være tilfredsstillende kabling ut til telefoniutstyr