Du er her: Hjem»Styret

Styret

Styret i IØD har 5 medlemmer og et antall varamedlemmer, samt en ansattrepresentant. Styremedlemmene velges for en periode på 2 år.

Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett i styret.

De ansattes representant har møterett i tråd med kommuneloven.

Styret skal påse at selskapet drives i tråd med eiers formål og eierstyringsdokumenter, og innenfor vedtatt budsjetter.

For tiden har styret følgende sammensetning:

  • Terje Granli - styrets leder
  • Knut Roger Berntzen - nestleder
  • Kathrine Hestø Hansen - styremedlem
  • Ståle Ruud - styremedlem
  • Britt H E Gulbrandsen - styremedlem
  • Leif Steen - ansattes representant
  • Andries van Bruggen - 1. numerisk vara, møter fast i styret

 

  • Gerd Jorun Mitchell - 2.numeriske vara
  • Runar Oudmayer - 3.numeriske vara
  • Therese Haltuff - 4.numeriske vara