Standard brukerutstyr

Oppdatert 17. desember 2014

Hva omfatter tjenesten?

Tjenesten gjelder standard brukerutstyr som benyttes for å få tilgang til og bruke tjenester fra IØD.

Tjenesten dekker:
 • Oppdatert oversikt over godkjent maskinvare (ref. Godkjent Produktliste (GPL))
 • Håndtering av feil/problemer
 • Inngåelse og oppfølging av kontrakt med ekstern leverandør
 • Image for PC-utstyr iht. GPL
Hvordan leveres tjenesten?
 • Henvendelser om feil og problemer gis til Service Desk
 • Godkjenning av ny standard maskinvare

OBS. Kommunene er selv ansvarlige for å holde evt. lager av låneutstyr til brukere.

Hvilke kvalitetskrav skal
gjelde?
 • Feilretting innen gitte frister i hht. prioritet av saken
Hvilke forutsetninger gjelder
for kvalitetskravene?
 • Innkjøpt maskinvare og programvare skal være godkjent av IØD (ref. GPL).
 • Henvendelsene om feil og problemer skal komme inn via Service Desk.
 • Brukerne bruker utstyret som forutsatt og følger drifts- og sikkerhetsmessige pålegg.
 • Enheten (kontaktperson(er)) rapporterer større endringer eller spesielle avvik til ansvarlig i IØD.
 • Enhetens utstyr følger den generelle utstyrsstandarden.