Standard brukertilgang

Oppdatert 17. desember 2014

Hva omfatter tjenesten?

Tjenesten omfatter tilgang til standard applikasjoner og verktøy i hht. brukerrettigheter utstedt av kommunen

Brukerrettighetene gjelder:
 • Standard arbeidsflate ("kontor")
 • Ikoner for applikasjoner og verktøy
 • Print
 • Scanning
 • Lagring på personlig filområde
 • Felles filområder
 • Web-mail

Versjoner av standardløsningene er listet i eget dokument.

Tjenesten inkluderer:
 • Håndtering av feil/problemer
 • Videreutvikling av oppsettet i hht. funksjonelle, drifts- og sikkerhetsmessige krav
Hvordan leveres tjenesten?
 • Pålogging skjer i kommunenes nettverk og gir tilgang til kontorstøtte og fagapplikasjoner
  OBS! Tilgangen gjelder kun ikonene for oppstarten av applikasjonene, ikke tilgangen til funksjoner og data i applikasjonen.
 • Henvendelser om feil og problemer skjer til
  Service Desk.
 • Godkjenning av ny standard programvare
Hvilke kvalitetskrav skal
gjelde?
 • Tilgjengelighet i hht. tjenesteavtale (SLA)
 • Feilretting innen gitte frister i hht. prioritet av saken.
Hvilke forutsetninger gjelder
for kvalitetskravene?
 • Innkjøpt programvare skal være godkjent av IØD.
 • Henvendelsene om feil og problemer skal komme inn via Service Desk.
 • Brukerne bruker systemet som forutsatt og følger drifts- og sikkerhetsmessige pålegg.
 • Enheten (kontaktperson(er)) rapporterer større endringer eller spesielle avvik til ansvarlig i IØD.
 • Enhetens utstyr følger den generelle utstyrsstandarden (ref. Godkjent Produktliste (GPL)).