Rapport fra Kundetilfredshetsundersøkelsen 2015

IØD sin kundetilfredshetsundersøkelse sendes ut årlig - de tre siste årene med helt identiske spørsmål. Undersøkelsen sendes ut til samtlige ansatte i 6K med minst 50% stilling. Årets undersøkelse ble sendt ut til 2729 personer, hvorav 453 besvarte undersøkelsen. Brukerne gir oss karakter fra 1 til 6, hvor 1 er dårligst og 6 er beste karakter. Resultatene fra undersøkelsen anses å vise et godt bilde av holdningene blant våre brukere.

Les rapporten her

Hovedspørsmålene i undersøkelsen har fått en vesentlig bedre karakter de siste to årene.

HVOR FORNØYD ER DU MED IØD NÅR DU TENKER PÅ PERSONLIG BRUKERSTØTTE OG SERVICE? Karakteren i år er 3,94 (3,68 i 2013 og 3,77 i 2014). Dette er et svært bra resultat, og en honnør fra brukerne til vårt langvarige arbeide på dette området.

HVOR FORNØYD ER DU MED IØD NÅR DU TENKER PÅ DRIFTSSTABILITET? Karakteren i år er 3,78 (3,38 i 2013 og 3,37 i 2014) Karakteren gjør et kraftig hopp oppover, selv om vi jo har et stykke igjen for å nå 4-tallet.

Det generelle inntrykket fra undersøkelsen er at samtlige relevante spørsmål får en god økning i karakter, og de fleste karakterer nærmer seg, eller kryper opp over 4-tallet.

Årets beste karakter får vi på spørsmålet: NÅR JEG RINGER SUPPORT OPPLEVER JEG Å BLI MØTT MED VILJE TIL Å YTE SERVICE. Her får vi karakteren 4,44, og en medianverdi på 5 (den karakteren flest har krysset av på).

Selskapet vil på bakgrunn av undersøkelsen fortsette sitt arbeide med de tre kjerneområdene: stabil tjenesteleveranse, kundeservice og forventningsstyring.

 

Her er rapporten, slik den er sendt IØDs eiere og styre pr 31. august 2015