Prosjekt

Oppdatert 17. desember 2014

Hva omfatter tjenesten?

Prosjekter er mellomstore og store leveranser. Gjennomføringen av et prosjekt baseres på et godkjent prosjektmandat med en klar beskrivelse av kravene/leveransene (kravspesifikasjon) og en rekke andre elementer inkl. alle rammer spesielt relatert til tid, kostnad og kvalitet samt organiseringen (ref. prosjektmetodikken).

Prosjektet organiseres formelt og følges opp med ulike ansvarlige.

Hvordan leveres tjenesten?
  • Prosjekter opprettes iht. økonomi- og handlingsplan for det enkelte år.
  • Prosjektmandat med alt innhold iht. egen prosjektprosedyre utarbeides og godkjennes av BestillerForum.
  • Prosjektorganisasjonen utpekes med styringsgruppe, prosjektleder og –deltakere.
  • Prosjektet gjennomføres iht. prosjektmandatet inkl. rapportering av fremdrift.
  • Prosjekteier skal akseptere prosjektets resultater før prosjektet avsluttes.
Hvilke kvalitetskrav skal
gjelde?

Alle krav og viktige forhold skal spesifiseres tilstrekkelig tydelig i prosjektmandatet. Disse vil gjelde innhold, omfang, gevinstrealisering i kommunene, rammer (ressurser og tid), kvalitet, former og organisering.

Hvilke forutsetninger gjelder
for kvalitetskravene?
Mandat skal utarbeides og godkjennes av prosjekteier. Alle endringer skal håndteres iht. prosedyre for endringshåndtering i prosjektet. Øvrige viktige forhold som endrer seg underveis, meldes straks til prosjekteier, prosjektleder eller andre som er berørte av den/de som avdekker dette.