PC klienter

 

I Ateas nettbutikk finner man til enhver tid modeller under avtalt sortiment som er testet og verifisert med IØDs Windows10 (og Win 7) image for tanking.  IØD anbefaler at kommunene i størst mulig grad holder seg til det avtalte sortimentet.

Dersom kommunene ikke mener at behovene dekkes med det avtalte sortimentet, støtter IØD også følgende modellserier fra Lenovo:

En del eldre PC-klienter kan retankes hos IØD, jfr denne listen.

Utstyr fra andre produsenter og billigbutikker supporteres ikke av IØD (gjelder også BYOD), og vil ikke kunne settes inn i domenet ioit.no.  Slikt utstyr kan eventuelt benyttes via gjestenett og hjemmekontorløsning.  Print vil i så fall kun fungere når man er logget inn i KONTOR (Sikker Print fungerer ikke via hjemmekontor).