Orientering om «frysperiode» for endringsanmodninger i Ikomm 2017

Ikomm ønsker med dette å informere sine kunder i Østfold om at det i f.o.m. mandag 3.juli 2017
innføres en «frysperiode» for håndtering av nye endringsanmodninger på IT-løsningene.

Ikomm gjør dette av to årsaker:

  1. Ikomm gjennomfører i perioden 1.7.2017-31.12.2017 en stor omlegging av samtlige systemer med flytting av både basis infrastruktur og applikasjonsmiljø til nytt datasenter, og en «frysperiode» vil sikre at kvaliteten på leveransene ikke vil påvirkes av endringer som gjøres i dagens driftsløsning.
  2. Ikomm har lav bemanning i sommer for endringer på eksisterende plattform. 

«Frysperiode» betyr at det ikke gjøres endringer og vil i første rekke gjelde endringer i sentrale fagapplikasjoner. «Frysperioden» vil vare til applikasjonene er flyttet over på ny plattform hos Ikomm. Dette vil skje gradvis fra 15.8.2017 og fram til 22.12.2017.


«Frysperioden» vil også gjelde endringsbehov for avvikling av eksisterende eller innføring av nye applikasjoner.

Endringsanmodninger på eksisterende applikasjoner som meldes inn i denne perioden kan ikke påregnes å bli tatt tak i før etter at applikasjonene er satt i produksjon på ny plattform.  Endringsbehov for avvikling av eksisterende eller innføring av nye applikasjoner vil ikke behandles før etter 1.1.2018.

 

«Frysperioden» vil ikke ha påvirkning på kritiske hasteendringer som skyldes større feil, oppgraderinger som er nødvendige for at kommunene skal få utført sine tjenester, lovmessige pålegg eller avtalte endringer som allerede er innmeldte og under arbeid.

 

Ikomm ber om forståelse for denne beslutningen der hensikten er å sikre kvalitet og forutsigbarhet for våre kunder under etablering av ny driftsplattform.