Nettverk

Oppdatert 17. desember 2014

Hva omfatter tjenesten?

Tjenesten omfatter drift av kommunenes nettverk for trådløst, kablet og teknisk utstyr.

Tjenesten dekker:
 • Tilgang til nettverk
 • Håndtering av feil/problemer i f.m. nettilkoblingen
 • Sikkerhet ved både tilgang og stabilitet
Hvordan leveres tjenesten?
 • Utstyr bestilles/skaffes til veie av egen kommune.
 • Utstyr skal godkjennes av IØD.
 • Henvendelse om feil og problemer mottas via Service Desk
Hvilke kvalitetskrav skal
gjelde?
 • Installasjoner gjennomføres av autoriserte leverandører i hht. avtale mellom kommunene og IØD.
 • Feilretting innen gitte frister i hht. prioritet av saken
Hvilke forutsetninger gjelder
for kvalitetskravene?
 • Kommunen må forholde seg til IØDs retningslinjer på en slik måte at distribusjon av relevante nettverkssoner og –segmenter er mulig.
 • Henvendelser om feil og problemer skal komme inn via godkjente kanaler (se tjenestebeskrivelsen Kundeservice).
 • Brukerne bruker systemet som forutsatt og følger drifts- og sikkerhetsmessige pålegg.