Kundeservice

Oppdatert 17. desember 2014

Hva omfatter tjenesten?
 • Et sentralt mottak kalt Service Desk for alle typer henvendelser om feil, bestillinger og forespørsler
 • Henvendelsene gjelder alle leveranser/tjenester som leveres av IØD
 • Umiddelbar løsning når det er mulig
 • Full oppfølging av alle typer henvendelser
 • Tilbakemeldinger om den enkelte henvendelse når løsning tar tid
 • Informasjon om driftsavvik eller andre viktige forhold via websider, varslingslister eller telefon
 • For spesielle situasjoner kan ekstraordinær støtte avtales.  I så fall blir partene enige om omfang og form
Hvordan leveres tjenesten?
 • Henvendelser mottas via epostadresse support@iofd.no, webadresse www.iofd.no eller telefon 977 89 090.
 • Service Desk er åpen 07.00-15.45 (15.00 i perioden for sommertid) alle norske virkedager.
 • Mottatte saker blir registrert i eget system, og tilbakemelding gis automatisk med saksnummer.
 • Henvendelser som må løses andre steder enn i mottaket, blir umiddelbart rutet videre og arbeidet påbegynnes i hht. prioritet.
 • For henvendelser som ikke blir løst i mottaket, gis tilbakemeldinger underveis.
 • Henvendelser som ikke gjelder avtalte systemer/tjenester, vil bli avvist.
 • Når henvendelsen anses som løst, skal brukeren få melding om dette.
 • Ved driftsforstyrrelser skal informasjon gis i hht. varslingslister.
Hvilke kvalitetskrav skal
gjelde?
 • Tjenesten er bemannet 07.00-15.45 (15.00 i perioden for sommertid) alle norske virkedager.
 • Saker skal følges opp og løses innen frister i hht prioritering av saken.
Hvilke forutsetninger gjelder
for kvalitetskravene?
      Kvalitetskravene gjelder kun hvis henvendelsene har kommet inn
      via godkjente kanaler (se ovenfor) og gjelder avtalte produkter.