Brukerveiledninger til KONTOR

Her finner du veiledninger til KONTOR.  De fleste er felles for alle kommunene, men det kan også bli lagt ut veiledninger rettet mot den enkelte kommune ved spesielle anledninger.

Alle NYE PCer (og eldre PCer som retankes av IØD) skal nå være satt opp med korrekt versjon av SSL-sertifikat og CitrixReceiver for nye KONTOR.

 

Veiledninger for PC brukere

  • kommer snart

 

Veiledninger for tynnklienter

 

Annet