Integrasjoner

Oppdatert 17. desember 2014

Hva omfatter tjenesten?

Tjenesten gjelder faste integrasjoner mellom definerte applikasjoner (systemer) og gjelder utveksling av (normalt faste) data mellom to eller flere applikasjoner, og som er hel- eller halvautomatisk og ikke brukerstyrt.

Tjenesten omfatter:
 • Overvåking av integrasjonen (at den er operativ)
 • Sikring av at data blir overført på riktig måte
 • Verifikasjon, vedlikehold og endringer ved oppgraderinger av de involverte applikasjonene
Hvordan leveres tjenesten?
 • Overvåking av integrasjoner mellom applikasjoner
 • Håndtering av forespørsler, feil og problemer med selve integrasjonen. Feilretting skjer innen frister som er iht. prioritering på saken – ref. tjenesten Kundeservice.
 • Testing og godkjenning av endringer slik at disse innføres kontrollert og uten feil
 • Kontakt med leverandører for å følge opp deres leveranser og følge med i utviklingen av applikasjonen som kan påvirke integrasjonen
 • Oppfølging av support-/vedlikeholdsavtale med leverandør
Hvilke kvalitetskrav skal
gjelde?
 • Integrasjonen skal fungere som avtalt med systemeierne og øvrige ansvarlige
 • Feilretting innen frister i hht. prioritering av saken
Hvilke forutsetninger gjelder
for kvalitetskravene?
 • Henvendelsene om feil og problemer skal komme inn via godkjente kanaler (ref. tjenesten Kundeservice).
 • Systemeier melder om endringer i driftsmønstre eller andre relevante forhold relatert til effektiv og riktig forvaltning
 • Kontaktperson(er) rapporterer større endringer eller spesielle avvik til IØD