Du er her: Hjem/Skole

Informasjon til skoler tilknyttet IØD

eFeide

Sommeren 2014 ble alle kommunene tilknyttet IØD Feide godkjent.

Gjennom anbud for skoleadministrativt system har kommunene valgt IST som leverandør, og Identum som underleverandør av eFeide. I forbindelse med innføringen av eFeide IØD så har det blitt aktivert integrasjon mellom SATS og Active Directory(AD/brukerdatabase) hos IØD (smikt.local) for automatisk opprettelse av pedagogisk ansatte som brukere. Det betyr at pedagogisk ansatte i skole sektoren blir opprettet automatisk i AD innen neste arbeidsdag etter at de er opprettet i SATS.

 

eFeide - Funksjonalitet

  • Automatisk opprettelse av Feide, AD og Office 365 brukerkonto basert på data fra SATS.
  • Felles brukernavn og passord for:
    - løsninger som er knyttet opp mot Feide
    - WiFi (IOFD-bruker, IOFD-elev)

 

eFeide - Flytskjema

eFeide-dataflyt.PNG

 

eFeide - Supportinformasjon

 

eFeide - Dokumentasjon

Se dokumentasjonen nedenfor for informasjon om hvordan man oppretter brukere via SATS, og bruk av eTid/eFeide.

eFeide-illustrasjon_cropped.png

 

Elevmaskiner

Elevmaskiner som kommer direkte fra leverandør til skolene

Generell informasjon

IØD har inngått en avtale med ATEA der skolene bestiller ønskede PC-pakker direkte fra ATEA ut fra et utvalg som er satt opp av IØD / ATEA. (Se eget skriv fra ATEA vedrørende bestilling via eSHOP.)

  • Etter bestilling av ønsket PC-modell, blir den levert ferdig konfigurert ut til sluttbruker med 4 års på stedet-garanti på deler og arbeid.
  • For mottaker betyr det at PC-pakkes ut og skal kobles direkte til elev-nettverket. Her vil en få de tilganger en skal ha.
  • Indre østfold Datas elevnettverk heter ioskolen.local.
  • Nye PCer er innmeldt i ioskolen.local ved levering fra ATEA

 

Dokumentasjon

 

 

Trådløse nettverk

Nye elevmaskiner benytter automatisk det trådløse nettet IOFD-elev, og nye ansatt PCer benytter automatisk IOFD-bruker nettet. Alle andre maskiner kan benytte de eksisterende trådløsnettene intill videre. Gjester kan benytte det åpne nettet IOFD-Internett der dette er tilgjengelig.

Ytterligere informasjon finnes her.