Standarder for Gruppevare (Exchange)

Møterom / Ressurser

 

Distrubisjonslister

-> 2 forskjellige typer