Hjemmekontor

IØD tilbyr hjemmekontor til ansatte i kommunene som blir gitt tilgang fra ledelsen.

 

Brukerguide

IOFD_VPN_2FAKTOR_v3_2_1.pdf