Fjerntilgang

Oppdatert 17. desember 2014

Hva omfatter tjenesten?

Tjenesten omfatter en kryptert og sikker tilgang til IØDs tjenester via www.iofd.no fra et eksternt nettverk. Brukeren benytter sin mobiltelefon for mottak av 2-faktor SMS ved autentisering.

Tjenesten dekker:
 • Tilgang til standard arbeidsflate (KONTOR)
Tjenesten dekker ikke:
 • Utrykning til brukerstedet
 • Kostnader i f.m. kabling hos bruker
 • Feilsøking i private og offentlige nettverk som benyttes utover IØDs løsning
 • Feilsøking eller retting av problemer på utstyr som ikke ligger i godkjent produktliste (GPL) eller privat utstyr
Hvordan leveres tjenesten?
 • Autentisering skjer ved SMS til brukerens mobiltelefon
 • Henvendelser om feil og problemer gis til Service Desk
Hvilke kvalitetskrav skal
gjelde?
 • Feilretting innen gitte frister i hht. prioritet av saken
 • Funksjonalitet i hht. den delen av utstyrsstandarden som IØD har etablert
Hvilke forutsetninger gjelder
for kvalitetskravene?
 • Tjenesten er avhengig av at klienten håndterer IØDs sertifikat og har nødvendig programvare installert (Citrix Reciever)
 • Henvendelsene om feil og problemer skal komme inn via godkjente kanaler (se tjenestebeskrivelsen for Kundeservice).
 • Brukerne bruker systemet som forutsatt og følger drifts- og sikkerhetsmessige pålegg og generelle retningslinjer.
 • Enhetens utstyr følger den generelle utstyrsstandarden