Driftskalender

IØD har behov for å drive vedlikehold på våre systemer for å sikre så stabil drift som mulig for våre eiere og kunder. Vi tar sikte på en "driftskveld" ca hver måned. Da vil i utgangspunktet alle systemer være utilgjengelige fra ca kl 16:00 denne dagen til kl 06:00 neste morgen.

Forut for hver driftskveld varsles kommunenes IKT-kontakter via SMS. Det sendes også SMS til avtalte kontakter når fagsystemene på pleie og omsorg (24/7) kan tas i bruk etter driftskvelden.

Kalenderen viser alle kommende driftskvelder som er planlagt.

Kategori:
Kalender:
Fra:
Til:
RSS feed