Du er her: Hjem»Bestillerforum

Bestillerforum

BestillerForum (BF) er kommunenes samordningsorgan ovenfor selskapet. BF består av ett medlem fra hver kommune. Hvert medlem representerer sin rådmann, og har et selvstendig ansvar for å forankre arbeidet i egen kommune.

BF velger selv sin leder blant medlemmene.

IØD er sekretær og rådgiver for BF.

Det er BF som vedtar og anskaffer applikasjoner og fagsystemer i henhold til det vedtatte investeringsbudsjettet.

BF skal selv eller gjennom bruk av faggrupper, sikre nødvendige funksjonskrav i selskapets anbudsdokumenter ved innkjøp av felles IKT-løsninger. Alle systemer som anskaffes skal være i henhold til selskapets tekniske infrastruktur og kvalitetskrav.

Bestillinger utover vedtatt handlingsplan, skal forankres i representantskapet.

For tiden har BestillerForum følgende sammensetning:

  • Anne Lise Ringerike - Leder av BestillerForum - Økonomisjef i Hobøl kommune
  • Mette Mysliwski - Økonomisjef i Spydeberg kommune
  • Astrid S. Hoff - Organisasjonsutvikler i Eidsberg kommune
  • Per Øystein Tunheim - IKT-arkitekt i Askim kommune
  • Ragnar Duane Gangnes Buer - Rektor Båstad skole i Trøgstad kommune
  • Kjell Liborg - Økonomisjef i Skiptvet kommune

 

Dokumenter


FANT IKKE MAPPEN 'BESTILLERFORUM'. Sjekk store vs små bokstaver.