Bakvakt kritiske systemer

Oppdatert 17. desember 2014

Hva omfatter tjenesten?
 • Mottak og håndtering av henvendelser fra brukere vedr. kritiske feil og vesentlige driftsforstyrrelser i avtalte applikasjoner for 24x7-lokasjoner (døgnåpne virksomheter i pleie- og omsorgssektoren).
  OBS! Tjenesten dekker ikke ordinær brukerstøtte – ref. tjenesten Kundeservice.
 • Henvendelsene kan gjelde alle driftsmessige leveranser/tjenester som IØD er ansvarlig for.
 • Umiddelbar løsning når det er mulig
 • Full oppfølging av henvendelsene så lenge sakene er åpne
 • Tilbakemeldinger om den enkelte henvendelse når løsning tar tid, eller når tilbakemelding er avtalt
Hvordan leveres tjenesten?
 • Henvendelser mottas via eget telefonnummer.
 • Tjenesten er bemannet i perioden utenfor åpningstiden til Service Desk.
 • Mottatte saker blir registrert i IØDs sakssystem og tilbakemelding gis.
 • Henvendelser som gjelder ikke godkjente applikasjoner/-tjenester, vil bli avvist.
 • Henvendelser som gjelder ordinær brukerstøtte, vil bli henvist til Service Desk i ordinær arbeidstid.
 • Utrykning skjer hvis det er nødvendig for å løse saken.
 • Hvis eksterne ressurser kreves for løsning, og det finnes avtale med dem, blir dette vurdert og evt. innhentet umiddelbart, eller i ordinær arbeidstid i hht. prioritering på saken. Evt. kostnader må godkjennes av kunden før igangsetting.
 • Tilbakemeldinger gis underveis i hht. avtale med brukeren
Hvilke kvalitetskrav skal
gjelde?
 • Tjenesten er bemannet i perioden utenfor åpningstiden til Service Desk.
 • Løsning av saken skal påbegynnes senest innen en time fra mottatt henvendelse.
 • Saker skal følges opp, og tilbakemeldinger gis i hht. avtale med brukeren, inntil saken er tilfredsstillende løst.
Hvilke forutsetninger gjelder
for kvalitetskravene?
Kvalitetskravene gjelder kun hvis henvendelsene har kommet inn via godkjent kanal (se ovenfor).