Bacheloroppgave om "Beste IKT-praksis" vant pris!

Laurbarprisen2015_200x130.jpgMed IØD som oppdragsgiver, har studentene Ida Maria Birkeland Gustavsen, Benedicte Bye Hansen og Renate Gundersen ved Høgskolen i Østfold utarbeidet en bacheloroppgave "Beste IKT-praksis ved en kommunesammenslåing".  Tirsdag 11. august fikk de prisen Laurbærbladet under den høytidelige studiestartåpningen ved HiØ i Halden.

 

 

Indre Østfold Data IKS har i flere år samarbeidet med IKT-fagmiljøet på Høgskolen i Østfold. Dette arbeidet har blant annet ført til at mange studenter blir kjent med Indre Østfold og 6K samarbeidet, og det blir hvert år skrevet en del fagoppgaver om IKT-relaterte problemstillinger basert på Indre Østfold.

De to siste årene har vi hatt en Bachelor-oppgave basert på vår virksomhet, og den studentgruppen som skriver oppgaven, hospiterer en del hos IØD gjennom året. Studentene besøker også ofte ansatte i 6K for å lære mer om det praktiske IKT-samarbeidet i Indre Østfold.  Både selskapet, studentene og fagmiljøet på HiØ har sett på dette samarbeidet som nyttig og relevant for begge parter.

Vi er derfor glade og stolte over at «vår» Bachelor-gruppe fra det 3-årige studiet Informasjonssystemer i år har vunnet HiØ sin pris «Laurbærbladet»  for beste Bachelor-oppgave dette studieåret! 

Se oppslag på web-sidene til HiØ:

http://www.hiof.no/aktuelt?displayitem=4114&module=news&newscat=aktuelt

For oss i IØD har det vært morsomt og lærerikt å få være med på disse studentenes «reise» dette studieåret! Vi gratulerer Ida Marie, Benedicte og Renate med prisen, og regner med å høre mer fra dem i framtiden!

Vi benytter samtidig anledningen til å takke alle de ansatte i kommunene våre som stiller velvillig opp til samtaler og intervjuer med studentene hvert år!

Bachelorrapporten (pdf) Beste IKT-Praksis ved en kommunesammenslåing (brosjyre, pdf)