Anskaffelser

Oppdatert 17. desember 2014

Hva omfatter tjenesten?

Tjenesten omfatter anskaffelser som kan initieres både av kommunene og IØD. Anskaffelsen med innføring eller oppgradering skal først tas opp i BestillerForum.

Tjenesten omfatter nødvendig IKT-faglig kompetanse til å kvalitetssikre anbudsdokumenter og å forvalte den formelle prosessen for anbud.

Hvordan leveres tjenesten?
  • Involvering i utarbeidelsen av anbuds- /tilbudsdokumenter
  • Bidra til at anbuds-/tilbudsforespørsler inneholder relevante forhold relatert til IKT-drift, men ikke funksjonelle forhold
  • Kvalitetssikring av at lover, retningslinjer og prosedyrer følges i hele prosessen
  • Bidra til at ansvarlige og deltakere fra kommunene i en anskaffelsesprosess har nødvendig kjennskap til lover og regler
  • Delta i hele anbuds-/tilbudsarbeidet med gjennomgang av mottatte anbud/tilbud, avklaringer med tilbydere, kvalitetssikring av anbudene/tilbudene, forhandlinger, sikring av at IKT-drift blir ivaretatt, støtte for avtaleinngåelse
Hvilke kvalitetskrav skal
gjelde?
  • Lover, retningslinjer og prosedyrer skal følges fullt ut.
  • IØD skal bidra til at kommunen(e) gjennomfører en anskaffelse iht. dokumentasjonen og relevante lover og regler.
Hvilke forutsetninger gjelder
for kvalitetskravene?
Kvalitetskravene gjelder kun hvis ansvarlige i kommunene følger vedtatte lover, retningslinjer og prosedyrer.